GEMEENTE HENGELO Financieel Portaal

 

Welkom op het financieel portaal van de gemeente Hengelo. In het financieel portaal kunt u zien hoe de gemeente Hengelo er financieel voorstaat en welke plannen er zijn voor de komende jaren. U kunt op hoofdlijnen of in detail bekijken waar de gemeente haar geld aan uitgeeft.

 

Hoe staan we er voor?

Onze gemeente is financieel op orde. De begrotingsomzet bedraagt in 2019 bijna € 304 miljoen. Met dit bedrag zijn we in staat om onze ambities en activiteiten uit te voeren. Hierbij zien we de centrale thema’s de open bestuursstijl, de aantrekkelijke (binnen)stad, de duurzame stad en het sociaal domein als grootste uitdagingen.

Het is gelukt om daarbij de woonlasten voor onze inwoners nauwelijks bij te stellen.

 

Wat doet Hengelo
in 2019
Begroting 2019

Wat doet Hengelo
in 2018
Begroting 2018Jaarstukken 2017

Wat doet Hengelo
in 2017
Begroting 2017 Jaarstukken 2016