P & C portaal gemeente Hengelo

Via dit portaal kunt u de Kadernota, Beleidsbegroting, Beleidsrapportages en de Jaarrekening van de gemeente Hengelo digitaal raadplegen. De inhoud van de digitale versies is identiek aan de papieren boekwerken. Daarnaast bieden de digitale versies een aantal verdiepingsmogelijkheden.