De financiën van de gemeente Hengelo 

Transformatie in de binnenstad

In de binnenstad willen we een transformatie doorvoeren. In de binnenstad komen veel ontwikkelingen samen en de urgentie om te handelen is hoog. De nieuwe beleidsinvesteringen bevatten diverse maatregelen die bijdragen aan de versterking van de binnenstad. Op die manier hopen we de komende jaren te realiseren dat de binnenstad van Hengelo de huiskamer van onze stad wordt. Een belangrijk speerpunt daarbij is dat de hele stad mee kan doen. We bieden nadrukkelijk (beleids-)ruimte aan partijen uit de stad om een visie en initiatieven te ontwikkelen. We staan daarbij voor: ‘omarmen, waarderen en aansluiten’.

In 2017 zetten we in de binnenstad onder andere in op het herinrichten van het kernwinkelgebied Enschedesestraat – Lange Wemen – Pastoriestraat en het zorgen voor voldoende woningaanbod. In het centrale thema Binnenstad wordt hier verder op ingegaan.