Economie, Werk en Inkomen 

Feitenkaarten

11. Economie

12. Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid

13. Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening