Economie, Werk en Inkomen 

Kengetallen

Kengetallen
Bedrijven aantrekken en relatiemanagement door accountmanagers6.500 bedrijfscontacten 550 bedrijfsbezoeken (2015)
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar)104,2 (2015)
Haven: aantal kiloton bulk en TEU gelost en geladenKiloton TEU geladen: 46.786 Kiloton TEU gelost: 47.211 (2015)
Kiloton bulk geladen: 1.999.820 Kiloton bulk gelost: 1.054.833 (2015)
Bruto Gemeentelijk Product (aantal banen per inwoner, vermenigvuldigd met de toegevoegde waarde van die banen)29,1 (2013)
Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)55,1 (2015)
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)884,2 (2015)
Aantal werkloze jongeren (Percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar)1,24% (2012)
Netto arbeidsparticipatie (Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)64,7% (2015)
Personen met een bijstandsuitkering* (per 10.000 inwoners)484,7 (2015)
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar)5,8% (2012)
Personen met een lopend re-integratietraject (per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)122,4 (2015)
Ingekochte re-integratietrajecten377

* Dit zijn alle personen die leven van een sociaal minimum