Economie, Werk en Inkomen 

Relevante beleidsnota’s

Meer lezen over Economie, Werk en Inkomen? Dit zijn de meest relevante beleidsnota’s:

 • Evaluatie Bedrijventerreinenvisie (2013)
 • Horecavisie (2013)
 • Detailhandelsvisie (2012)
 • Kantorenvisie (2012)
 • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (2013)
 • Nota Vrijetijdseconomie Hengelo (2011-2021)
 • Twente Werkt (2014)
 • Met respect…(2014)
 • Op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning
 • Nota Schuldhulpverlening 2016 – 2020

De volgende nota’s worden nog door de raad behandeld in 2016:

 • Nota Armoedebeleid Hengelo 2016 – 2020
 • Nota Handhaving Sociaal Domein
 • Nieuwe nota Sterker aan het werk 2017 en verder