Economie, Werk en Inkomen 

Financiën

11. Economie
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
11ASubsidiëren van Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen.442 
11BBeleid maken voor de haven, toezicht en handhaving hierop en het innen van havengelden.396454
11COrganiseren en aansturen van de markt en kermis.260363
11DBeleid maken over de economische structuur in Hengelo.660234
11ERelaties onderhouden met bestaande en nieuwe bedrijven via accountmanagers.207 
11FSubsidiëren van recreatieparken in regionaal verband.214 
Totaal 2.1781.050
12. Uitkeringen, schuldbemiddeling en minimabeleid
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
12ABijstand verstrekken en andere uitkeringen verstrekken aan oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en zelfstandigen.43.23338.469
12BSchuldbemiddeling bieden aan inwoners met schulden.1.325 
12CBijzondere bijstand verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen en noodzakelijke uitgaven.2.285204
12DIndividuele inkomenstoeslagen verstrekken aan huishoudens die langer dan drie jaar een laag inkomen hebben.1.385 
12EBevorderen van maatschappelijke participatie door het verstrekken van vergoedingen voor sport- en culturele activiteiten.850 
Totaal 49.07738.673
13. Werkgelegenheid en sociale werkvoorziening
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
13ABeleid ontwikkelen gericht op terugkeer van bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt, bevordering van wijkeconomie en adviseren en faciliteren van starters en zzp-ers.1.109 
13BWorkshops, participatietrajecten en re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden inkopen en uitvoeren.2.91750
13CCoördineren en organiseren van activiteiten om taal-, reken- en ICT-vaardigheden van inburgeraars te vergroten.573356
13DWerkplekken bekostigen bij of via SWB of andere SW-bedrijven voor inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening.12.270 
Totaal 16.870406
Programmatotaal 1 Economie, Werk en Inkomen
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-71.315-71.052-68.080-68.679-68.911-69.766
BATEN (excl. mutaties reserves37.25537.64840.12941.09642.13843.466
Totaal-34.060-33.404-27.951-27.583-26.774-26.300
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-45-45-45-45-45-45
Totaal-45-45-45-45-45-45
Resultaat na bestemming-34.105-33.448-27.996-27.628-26.819-26.345