Onderwijs en Jeugd 

Maatschappelijke trends

  • Vanwege de decentralisatie van de jeugdzorg krijgen de gemeente steeds meer zicht op de ondersteuningsbehoefte van jeugdigen en gezinnen. Ook wordt ernaar gestreefd om optimale ondersteuning te bieden aan inwoners in de eigen omgeving.
  • Er zijn minder voorzieningen voor kwetsbare jongeren waardoor zij aansluiting missen met de arbeidsmarkt en zorg.
  • Een toename van asielzoekers en statushouders zorgt ervoor dat aanvullende voorzieningen moeten worden georganiseerd op het gebied van onderwijs en zorg.