Onderwijs en Jeugd 

Kengetallen

Kengetallen
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)8,9% (2015)
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar)1,3% (2015)
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (Percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren (12-22 jaar)0,7% (2015)
Verwijzingen naar Halt (per 10.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar)253,5 (2014)
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar)2,49% (2012)
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar)0,7% (2014)
Percentage achterstandsleerlingen (4-12 jaar t.o.v. alle leerlingen 4-12 jaar)7,9% (2012)
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen)4 (2014)
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd aanwezig) (per 1.000 leerlingen)38 (2014)
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar))1,7% (2014)
Aantal peuterplaatsen in voorschoolse voorziening630 (2015)
Aantal VVE kindplaatsen200 (2015)