Welzijn en Zorg 

Maatschappelijke trends

  • Terugtrekkende overheid: De rol van de gemeente verandert. Aan de ene kant krijgt de gemeente er meer taken bij door toenemende decentralisatie vanuit het Rijk (bijvoorbeeld Wmo en Jeugdhulp). Aan de andere kant wil de gemeente deze nieuwe verantwoordelijkheden oppakken vanuit een regierol. Hengelo wil ruimte geven aan het eigen initiatief en de verantwoordelijkheid van haar inwoners en instellingen.
  • Extramuralisering: De ZZP’s ofwel zorgzwaartepakketten (een AWBZ-normering voor de zorg/ondersteuning, die iemand nodig heeft die niet zelfstandig kan wonen) worden afgebouwd. Dit betreft zowel verpleging en verzorging (vaak ouderen) als de sector verstandelijk en lichamelijk gehandicapten als de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2013 komen mensen met een lichte zorgvraag al niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling. De komende jaren zullen ook mensen met een zwaardere zorgvraag thuis moeten blijven wonen.
  • Vergrijzing: In Hengelo is net als elders sprake van vergrijzing. Dit plaatst de gemeente onder andere voor de uitdaging te zorgen voor voldoende en bereikbare voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking en voor (betaalbare) levensloopbestendige woningen en woningen voor alleenstaande. Ook is de versterking van de preventieve gezondheidszorg van belang. Het biedt ook kansen, want er zijn veel ouderen die zich inzetten als vrijwilliger in onze stad.