Welzijn en Zorg 

Kengetallen

Kengetallen
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)820 (2015)
Demografische druk (de verhouding tussen het aantal personen tussen 0-15 jaar en het aantal personen tussen 15-65 jaar)55,0% (2016)