Welzijn en Zorg 

Bezuinigings- maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Er wordt alleen ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2016.

Inzet stadsdeelregie en wijkgericht werken (€ 43.500)

Vanaf 2016 is bezuinigd op het budget voor onvoorziene kosten voor bewonersparticipatie (€ 11.000). Vanaf 2017 wordt het budget voor buurtbonnen teruggebracht naar € 50.000. Dat levert een bezuiniging op van € 32.500.

Subsidiëren samenlevingsopbouw en servicepunt vrijwilligers (€ 13.000)

Er wordt bezuinigd op de huisvestingssubsidie voor het Servicepunt Vrijwilligers Hengelo. Deze bezuiniging loopt op van € 13.000 in 2017 naar € 26.784 in 2018.