Welzijn en Zorg 

Financiën

31. Maatwerk zorg
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
31ASubsidiëren van maatschappelijke opvang, begeleiding, bemoeizorg en preventieve GGZ.1.108 
31BHuishoudelijke hulp financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.7.690867
31CVervoersvoorzieningen zoals collectief vraagafhankelijk vervoer financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.1.555350
31DHulpmiddelen verstrekken aan mensen met een Wmo-indicatie.3.100 
31FBeoordelen en financieren van WMO-begeleiding zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding (dagbesteding en -opvang).9.667 
    
31GBeleid maken voor individuele WMO-voorzieningen en het uitvoeren van WMO-indicaties (inclusief medische advisering).1.483643
Totaal 24.6041.859
32. Thuis in de buurt
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
32AInformeren, adviseren en ondersteunen van cliënten bij het zorgloket (in samenwerking met wijkteams).2.126 
32BSubsidiëren van beheer, activiteiten en exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen zoals buurtcentra en speeltuinen.2.654587
32CInzetten van stadsdeelregisseurs als vaste contactpersonen tussen de gemeente en wijkbewoners en subsidiëren van bewonersparticipatie zoals bewonersorganisaties en buurtbonnen.544 
    
32DFinancieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie, gezondheidszorgbevordering en infectieziektenbestrijding.853 
    
32ESubsidiëren van Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH), Seniorenplatform en een aantal ouderenbonden.721 
32FSubsidiëren van het antidiscriminatiebureau Artikel 1.44 
32GSubsidiëren van het Servicepunt Vrijwilligers.339 
32HSubsidiëren van de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT).210 
32ISubsidiëren van activiteiten ter bevordering van de emancipatie van laagopgeleide vrouwen.5 
32JSubsidiëren van de WMO-clientenraad en gehandicaptenorganisaties.70 
32KSubsidiëren van algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding.1.027 
Totaal 8.594587
Programmatotaal 3
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-33.215-36.748-33.197-32.947-33.387-33.397
BATEN (excl. mutaties reserves3.2412.4192.4472.4472.4472.447
Totaal-29.975-34.329-30.751-30.500-30.940-30.950
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves      
Onttrekkingen aan de reserves-925     
Totaal-925     
Resultaat na bestemming-30.900-34.329-30.751-30.500-30.940-30.950