Sport en Cultuur 

Maatschappelijke trends

  • Terugtredende overheid: hoewel deelname aan sport en cultuur als een belangrijke activiteit wordt gezien, is deelname hieraan primair een eigen verantwoordelijkheid en een eigen keuze. De rol van de overheid beperkt zich tot het stimuleren, regisseren en waar mogelijk faciliteren en ondersteunen.
  • Eigen kracht: sportaanbieders en amateurkunstverenigingen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor hun eigen bestaan: voor hun organisatie, activiteitenaanbod, (financiële) beleid en accommodatie. Dit vereist een competent bestuur, een goede organisatie, actuele kennis en een stevig vrijwilligersapparaat.
  • Daarnaast wordt van sportaanbieders verwacht dat zij zich (meer) openstellen voor en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordoen.
  • Verandering van de sportcultuur: minder teamsport en meer individuele sport. Mensen kiezen op sportgebied sneller voor een individuele sport, die (ook) in ongeorganiseerd verband (in de openbare ruimte) beoefend kan worden. Dit maakt dat de buitenruimte zich hier (meer) op moet inrichten.
  • Focus op multi-inzetbaarheid van accommodaties.
  • Verandering van vrijwilligers: minder tijd, flexibel, kortdurend en vaker in groepsverband.
  • Vergrijzing en ontgroening.