Sport en Cultuur 

Speerpunten uit het coalitieakkoord

Sport

 • Inwoners zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen sportgedrag; een aanvullende rol voor de overheid betreft het stimuleren van sport en bewegen bij alle inwoners, jong en oud.
 • Het voldoende professioneel toerusten van besturen van sportverenigingen (governance-vraagstuk).
 • Realisatie van Sports Centre Hengelo is van belang in samenwerking met Welbions en FC Twente. De gemeente investeert in de ondergrond en de velden en berekent dit door in de huurprijs. Er moet een passende oplossing komen voor de bestaande verenigingen.
 • Er wordt gekeken naar de optimalisatie van het gebruik van de huidige accommodaties.
 • Investeringen worden gedaan op basis van kostendekkende huur, rekening houdend met het capaciteits- en behoeftevraagstuk, zelfwerkzaamheid door en financiële positie van de vereniging.
 • De gemeente verstrekt in beginsel geen leningen of garanties (o.a. aan sportverenigingen).

Cultuur

 • De uitvoering van de huidige cultuurvisie is de basis van het cultuurbeleid.
 • Voor educatie is een prominente rol weggelegd met name in scholen en wijken. Het gaat dan niet alleen om kunst-, cultuur- en muziekeducatie maar ook om techniekonderwijs en de bibliotheek in de school.
 • Programmering beeldende kunst door een onafhankelijke programmacommissie.
 • Met lokale beeldende kunstenaars op zoek naar een tijdelijke expositieruimte in de binnenstad.
 • Samenwerking tussen Hengelose culturele instellingen is van groot belang, ook met die in Enschede. De oplossing van huisvestingsvraagstukken maakt hier deel van uit.
 • Governance Code Cultuur vormt een hulpmiddel voor de invulling van een goed en transparant bestuur en toezicht van de instellingen.
 • Met de Horecavisie zal de discussie rondom paracommercie binnen culturele instellingen worden afgerond.