Sport en Cultuur 

Kengetal

Kengetal
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners)50,6% (2014)
Het onderdeel cultuur heeft geen kengetallen die landelijk verplicht zijn gesteld. Bij de tussentijdse evaluatie van de kunst- en cultuurvisie bekijken we welke streefwaarden voor Hengelo van belang zijn.