Sport en Cultuur 

Bezuinigings- maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Er wordt alleen ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2016.

Ondersteuning uitvoering sportactiviteiten (€ 44.000)

Vanaf 2016 is bezuinigd op de subsidie sportstimulering, het budget werkzaamheden schoolsportactiviteiten, de subsidie sporttechnisch kader en diensten van derden voor eenmalige activiteiten en sportstimulering. Vanaf 2017 wordt ook de erfpacht van de jachthaven gedeeltelijk doorbelast aan de Twentse Watersportvereniging (€ 5.000).

Subsidiëren Bibliotheek Hengelo (€ 75.000)

De subsidie van de bibliotheek wordt in 2017 gekort met € 75.000 (hetzelfde niveau dan in 2016) oplopend tot € 150.000 in 2018 en verder.

Subsidiëren kunst- en cultuureducatie op scholen (vanaf 2017 € 6.500)

Een bezuiniging wordt vanaf 2017 behaald door een minimale gemeentelijke bijdrage aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit te verstrekken.