Sport en Cultuur 

Financiën

41. Sport
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
41AStimuleren van sport op scholen, in wijken en in gemeentelijke accomodaties.890536
41BOndersteunen van sportverenigingen.23 
41CHet beheren en onderhouden van sportaccommodaties zoals zwembaden, sportparken en sporthallen.6.0232.204
Totaal 6.9352.740
42. Cultuur
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
42ASubsidiëren van de bibliotheek.2.42753
42BSubsidiëren van de muziekschool.1.273157
42CSubsidiëren van CREA/HEIM.931 
42DSubsidiëren van het Rabotheater.1.567 
42ESubsidiëren van amateurverenigingen.193 
42FFinanciering kunst- en cultuureducatie op scholen.7048
42GBeheren en onderhouden gemeentelijk kunstbezit.121 
42HSubsidiëren van ateliers en beeldende kunst.52 
42ISubsidiëren van musea en monumenten.61 
42JSubsidiëren van de lokale omroep.41 
42KSubsidiëren van diverse culturele activiteiten zoals carillon, 4 mei en Koningsdag.54 
42LSubsidiëren van het poppodium Metropool.1.452649
Totaal 8.243908
Programmatotaal 4
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-17.736-15.378-14.851-14.996-14.601-14.586
BATEN (excl. mutaties reserves3.8573.4303.6483.6793.7013.763
Totaal-13.878-11.948-11.203-11.317-10.901-10.823
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-328-328-328-328-328-328
Totaal-328-328-328-328-328-328
Resultaat na bestemming-14.206-12.275-11.531-11.645-11.228-11.151