Programmaplan 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouders Bron en Elferink
Betrokken sector(en):Fysiek
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Henk Jan Tromp

De gemeente zorgt ervoor dat er in Hengelo woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimtes gebruikt en gebouwd worden en dat infrastructuur wordt aangelegd. Dit draagt bij aan een duurzaam, leefbaar en veilig woon-, werk- en leefklimaat van Hengelo. Om dit te bereiken wordt er nauw samengewerkt met de vier O’s (Onderwijs, Onderzoek, Overheid en Ondernemers) in Twente, woningcorporatie Welbions en andere gemeenten. De gemeente richt zich daarbij op de vragen van de klanten en is daarbij flexibel. Hier vindt een afweging plaats tussen het individuele en het algemene belang. Er is aandacht voor de samenhang tussen visie en beleid, strategie en programmering en ontwikkeling waarbij dat steeds meer samen wordt gedaan met de (georganiseerde) burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties.


Feitenkaarten Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017? Kengetallen Relevante beleidsnota’s Bezuinigings- maatregelen 2016-2019 Financiën