Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Kengetallen

Kengetallen
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)3,8 (2013)
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (t.o.v. het totaal aantal ongevallen met een ziekenhuisopname tot gevolg)18% (2014)
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (t.o.v. het totaal aantal ongevallen met een ziekenhuisopname tot gevolg)16% (2014)