Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Relevante beleidsnota’s

Meer lezen over Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit? Dit zijn de meest relevante beleidsnota’s:

  • Omgevingsvisie Overijssel (2009)
  • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
  • Structuurvisie Hengelo 2030
  • Regionale woonvisie (2015)
  • Woonvisie Hengelo 2012-2020
  • Regionaal verkeers- en vervoersplan
  • Bedrijven en kantorenvisie Netwerkstad (2011)
  • Stadsrandenvisie Netwerkstad Twente (2011)
  • Beleidsnota Cultureel erfgoed 2014-2022
  • Beleidsnota Autoparkeren Hengelo 2008-2012 en de evaluatie parkeerbeleid 2010