Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Bezuinigings- maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. We gaan alleen in op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of veranderen ten opzichte van 2016.

Structuurvisie opstellen (€ 43.000)

Vanaf 2017 brengen we de regionale samenwerking terug (Netwerkstad en Regio Twente), stoppen we met ambtelijke inzet voor de Wij-landen en brengen we de ambtelijke inzet bij initiatieven in de stad terug.

Toezicht en handhaving (€ 0)

De bezuiniging op toezicht en handhaving (€ 233.000 in 2017 en € 283.000 vanaf 2018) is niet gerealiseerd en ongedaan gemaakt in de Kadernota 2017-2020.