Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Financiën

51. Ruimtelijke ontwikkeling
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
51AStructuurvisie opstellen.2450
51BRuimtelijke visies en strategieën op planologisch gebied maken en stedenbouwkundige plannen ontwerpen. 501 
51CBestemmingsplannen maken.32877
51DWoonvisie opstellen gericht op voldoende woningen en een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woningen492 
51EBeleid maken en adviseren voor onderhoud van monumenten, archeologie en cultuurhistorie.4745
51FBasisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de topografische kaart Hengelo en geografische databases beheren en onderhouden en vastgoed- en geo-informatie inwinnen, beheren, analyseren en presenteren 3601
    
Totaal 1.973123
52. Omgevingsvergunning
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
52AOmgevingsvergunningen verstrekken zoals rond bouw, verontreiniging, brandveiligheid en bomen kappen.1.3112.329
52BToezicht houden op naleving van omgevingsvergunningen en handhaven.67931
Totaal 1.9902.360
53. Bereikbaarheid
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
53ABeleid maken over verkeer en vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadvies geven.788131
53BBeheren en onderhouden van bebordingen en straatnaamborden.38624
53CBeleid maken over openbaar vervoer (OV) en onderhouden van Ov-systemen.454 
53DBeheren en exploiteren van blauwe zones, het betaald parkeergebied en parkeergarage De Beurs.1.2571.521
Totaal 2.8851.675
Programmatotaal 5
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-8.951-9.127-6.848-6.676-6.535-6.526
BATEN (excl. mutaties reserves3.9333.7624.1584.0353.9743.974
Totaal-5.018-5.364-2.690-2.641-2.562-2.553
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves -4000000
Totaal -4000000
Resultaat na bestemming-5.018-5.764-2.690-2.641-2.562-2.553