Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Kengetallen

Kengetallen
IBOR niveau binnenstad en winkelcentrahoog (2015)
IBOR niveau bedrijventerreinenlaag (2015)
IBOR niveau overigbasis (2015)
Aantal elektrische auto’s in Hengelo594, waarvan 559 hybride (2015)
Aantal openbare laadpalen voor elektrische auto’s28 (2015)
Aantal bezoekers kinderboerderij50.000 (2015)
Speelplekken 400 (2015)
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)158 (2014)
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente)26,8% (2013)