Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Relevante beleidsnota’s

Meer lezen over Beheer openbare ruimte en Duurzaamheid? Dit zijn de meest relevante beleidsnota’s:

 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (vastgesteld in 2013);
 • Gemeentelijk Grondwaterplan (vastgesteld in 2013);
 • Gemeentelijk Waterplan (vastgesteld in 2006).
 • Notitie ‘Hengelo Verduursamen’
 • Energiescan (2013)
 • Nota Snippergroen
 • Groenplan Hengelo
 • Beleidsplan Ondergrond (2012)
 • Nota bodembeheer gemeente Hengelo ‘Twents beleid veur oale groond’ (2011)
 • Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo (2011)
 • Keuzescenario afvalloos Hengelo (2015)