Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Bezuinigings- maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Hierbij wordt alleen ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2016.

Verlichting (€ 5.400)

Het temporiseren van het duurzaam vervangen van de openbare verlichting zorgt per jaar voor een bezuiniging van € 4.250, oplopend tot € 13.605 in 2019.

Onderhoud SB/SWB (€ 50.000)

Vanaf 2017 wordt een bezuiniging behaald door de uitvoeringseenheden beheer en onderhoud van Hof van Twente, de gemeente Hengelo en de SWB te bundelen in één integrale publiekrechtelijke organisatie Gildebor. De bezuiniging loopt op tot € 275.000 in 2019.

Duurzaamheid (€ 193.503)

Er wordt bezuinigd door de duurzaamheidstaken anders te organiseren. Duurzaamheid wordt meer weggezet in de organisatie en daar wordt sturing aangegeven voor één coördinator. In 2016 werd een bezuiniging van € 94.000 behaald op duurzaamheid. Vanaf 2017 wordt € 193.503 bezuinigd.