Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Financiën

61. Onderhoud openbare ruimte
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
61AWegen, straten en pleinen onderhouden.3.313179
61BVerwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid.2.137724
61CWegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht.99582
61DBomen en groenvoorziening in de openbare ruimte beheren en onderhouden.4.29825
61ESubsidiëren van de kinderboerderij.233 
61FBeheren en onderhouden van twee begraafplaatsen.646513
61GGemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden.540 
61HBeheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen.892
Totaal 12.2511.525
62. Afval, milieu en duurzaamheid
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
62AOphalen van afval en grondstoffen.2.680 
62BVerwerken van afval en grondstoffen.4.6352.545
62CKwijtschelden van afvalstoffenheffing voor minima.400 
62DExploiteren van het Milieupark.929 
62EUitvoeren van afvalinspecties door stadstoezicht.222 
62FAfvalstoffenheffing ontvangen.2888.116
62GBeleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid.1.526289
62HToezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen.72442
Totaal 11.40310.992
63. Riool
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
63ARiool, grondwater en afvoer van (afgekoppeld) hemelwater beheren.6.92578
63BBeheren en onderhouden van waterlopen en vijvers.43 
63CRioolheffing ontvangen.3108.657
63DKwijtschelden van rioolheffing voor minima.575 
Totaal 7.8538.736
Programmatotaal 6
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-53.061-36.204-30.575-30.827-30.961-31.324
BATEN (excl. mutaties reserves27.10927.03721.00221.37221.63721.972
Totaal-25.952-9.166-9.573-9.455-9.323-9.352
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-864-5.272-932-932-932-932
Onttrekkingen aan de reserves1.162249251251251251
Totaal298-5.022-682-682-682-682
Resultaat na bestemming-25.653-14.188-10.255-10.137-10.005-10.034