Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

Kengetallen

Kengetallen
Winkeldiefstallen (het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)1,9 (2015)
Geweldsmisdrijven (het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners)5,6 (2015)
Diefstallen uit woning (het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners)3,7 (2015)
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)6,7 (2015)
Formatie (fte per 1.000 inwoners)9,42 (2017)
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)9,04 (2017)
Apparaatskosten (kosten per inwoner)€ 764,30 (2017)
Overhead (percentage van de totale lasten)9,56% (2017)
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen)1,1% (2017)