Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

Financiën

71. Leefbaarheid en veiligheid
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
71BFinancieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises.6.018 
71CAdviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.453 
71DBeleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorwerpen.1.02597
    
71EFinancieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.197 
71FFinancieren van ruiming van conventionele explosieven. 6 
Totaal 7.69897
72. Diensten publiekszaken
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
72AVastleggen, bijhouden en verstrekken van gegevens van inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie verschaffen via KCC en website. Uitvoeren van naturalisatieprocessen.998 
    
72CVoltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.64 
72DOpmaken en verstrekken van identiteitsbewijzen (reisdocumenten en rijbewijzen) en akten van de burgerlijke stand zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden.1.3071.788
    
72EVerkiezingen organiseren.1089
72FUitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging.37 
Totaal 2.5141.797
73. Bestuur en bedrijfsvoering
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
73ABedrijfsvoering is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces (overhead).27.8383.160
73BDe leden van het college van B&W betalen.1.349 
73CDe leden van de gemeenteraad betalen.933 
73DDe gemeenteraad ondersteunen middels griffie en de Rekenkamer.307 
73EBestuurlijk samenwerken in Netwerkstad, Regio Twente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen.892 
Totaal 31.3193.160

Voor het ‘Overzicht van overheadkosten’ (specificatie van activiteit 73A) wordt verwezen naar de paragraaf 7.2 ‘De financiële toelichting per programma , Analyse programma 7 Bestuur, veiligheid en openbare orde’.

Programmatotaal 7
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015 Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-18.342-18.314-41.531-40.814-39.762-39.854
BATEN (excl. mutaties reserves1.7071.9825.0544.7703.6973.590
Totaal-16.635-16.332-36.476-36.045-36.065-36.263
Resultaat na bestemming-16.635-16.332-36.476-36.045-36.065-36.263