Programmaplan 

Financiën

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouders ten Heuw en Bruggink
Betrokken sector(en):Middelen en Dienstverlening
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Pieter Kistemaker en Martin Fleer

Voor de realisering van het gemeentelijk beleid zijn middelen nodig: mensen, geld en grond. Het streven is om deze middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Het grondbedrijf is een middel om doelen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd in het kader van de ruimtelijke ordening. Het vastgoedbedrijf streeft ernaar om de doelstellingen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd. Een van die doelstellingen is om het eigendom centraal te stellen bij het vastgoedbedrijf en verhuur tegen minimaal kostprijs dekkende huur. Het verwerven van externe subsidies betekent dat de gemeente minder eigen middelen hoeft in te zetten voor het realiseren van haar beleidsdoelen. De gemeente verwerft actief subsidie ten behoeve van de realisatie van de gemeentelijke opgaven en ambities. Dit houdt in dat de gemeente een regierol op zich neemt voor de externe verwerving en inzet van middelen. Dit wordt gedaan door de samenhang te zoeken met de lobbytaakstelling en anderzijds de verbinding te leggen met de inhoudelijke afdelingen.


Feitenkaarten Maatschappelijke trends Speerpunten uit het coalitieakkoord Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017? Kengetallen Relevante beleidsnota’s Bezuinigings- maatregelen 2016-2019 Financiën