Financiën 

Maatschappelijke trends

  • Het vertrouwen van de consument in de woningmarkt komt terug. Het risico bestaat dat er niet aan de vraag voldaan kan worden in bepaalde segmenten.
  • Er is in toenemende mate aandacht voor het verduurzamen van vastgoed.
  • Door toenemende en veranderende regelgeving op het gebied van grondexploitaties (BBV, de ladder van duurzame verstedelijking en VPB) neemt de flexibiliteit in handelen af.
  • Subsidies moeten vooral in het sociaal domein worden gevonden.
  • Europese speerpunten voor Twente zijn gericht op mobiliteit, innovatie, economische aantrekkingskracht, duurzaamheid, maatschappelijke uitdagingen en arbeidsmarktproblematiek.
  • Toenemend aantal samenwerkingsverbanden door de geografische ligging van Hengelo.
  • De onvoorspelbaarheid van het rijksbeleid en demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op de financiële huishouding van gemeenten.