Financiën 

Relevante beleidsnota’s

Meer lezen over financiën, grondzaken en vastgoed? Dit zijn de meest relevante beleidsnota’s:

  • Nota Grondbeleid
  • Grondslagen herzieningen
  • Herzieningen exploitatie opzetten (2014615)
  • Businessplan vastgoedbedrijf
  • Financiële verordening (2014-1021247)
  • Nota activabeleid (2011)
  • Notitie gewenste hoogte algemene reserve (2012-12G200840)
  • Spelregels voor investeringen (2014)
  • Beleidsnotitie tot op het bot (2012)/nieuwe nota Evaluatie reserves en voorzieningen (2016)