Financiën 

Bezuinigings- maatregelen 2016-2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bezuinigingsmaatregelen uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Hierbij wordt enkel ingegaan op de bezuinigingsmaatregelen die nieuw zijn of worden verhoogd ten opzichte van 2016.

Vastgoedbedrijf (€ 150.000)

Het vastgoedbedrijf kreeg voor 2016 een extra taakstelling van € 50.000 en vanaf 2017 een taakstelling van € 150.000. Deze kan behaald worden door gemeentelijke panden te verduurzamen, meer te werken aan energiemanagement, huurcontracten te herzien en waar mogelijk het huren van panden van derden te stoppen en gebruik te maken van gemeentelijke panden. Een deel van de taakstelling in 2017 is inmiddels al ingevuld.

Verhogen OZB met cumulatief 0,6% per jaar (€ 240.000)

De OZB wordt met 0,6% per jaar (€ 120.000) verhoogd oplopend tot € 480.000 in 2019.