Financiën 

Financiën

81. Grond en Vastgoed
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
81AOnroerende zaken aankopen en verkopen voor woningen, bedrijfsruimte, projecten en maatschappelijke functies als ook aanvullende grondactiviteiten uitvoeren zoals afhandeling van planschade.27.09127.091
    
81BBeheren, onderhouden en verkopen van gemeentelijk vastgoed.2.6461.283
81CDe mogelijkheid bieden om grond in erfpacht uit te geven voor maatschappelijke organisaties, bedrijventerreinen en woningbouw.1.0381.311
    
Totaal 30.77529.685
82. Algemene dekkingsmiddelen
ActiviteitOmschrijving activiteitLasten Baten
82AGemeentefondsmiddelen ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van gemeentetaken.0127.452
82BExterne subsidies verwerven, realiseren en verantwoorden.2050
82CBelastingen ontvangen, zoals OZB, toeristen-, Honden-, reclame- en precariobelasting.77922.735
82EDividend ontvangen van verbonden partijen (deelnemingen).29895
82FRente betalen en ontvangen rente incl. doorverstrekkingen aan sociale huisvestingsinstellingen.13.30018.441
82GMutaties in diverse reserves doorvoeren.4.096100
82IGeld reserveren voor onvoorziene uitgaven.166 
82JBegrotingstechnische correcties doorvoeren.-1.203660
Totaal 17.372170.282
Programmatotaal 8
Exploitatie, bedragen x € 1.000Rekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Resultaat voor bestemmingLASTEN (excl. mutaties reserves)-43.387-26.973-43.299-39.909-34.510-31.598
BATEN (excl. mutaties reserves204.283183.469199.493195.034189.736187.254
Totaal160.896156.497156.194155.124155.226155.656
Mutaties reservesToevoegingen aan de reserves-14.908-8.570-4.849-4.852-4.882-5.147
Onttrekkingen aan de reserves13.5331.053474474474474
Totaal-1.375-7.517-4.374-4.378-4.408-4.673
Resultaat na bestemming159.521148.980151.820150.747150.818150.983