Begroting 2017  

Financiële toelichting

Totaaloverzicht
 Exploitatie (bedragen x € 1.000)Rekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
LASTEN (excl. mutaties reserves)-286.023-251.008-273.276-270.023-263.348-261.627
Toevoegingen aan de reserves-7.692-20.013-12.086-12.331-12.457-12.812
LASTEN (incl. mutaties reserves)-293.715-271.021-285.362-282.354-275.805-274.439
BATEN (excl. mutaties reserves) 284.163261.747277.994274.495269.394268.529
Onttrekkingen aan de reserves6.2418.6477.7538.0767.9577.847
BATEN (incl. mutaties reserves) 290.404270.393285.747282.571277.351276.376
Resultaat na bestemming-3.312-6273852171.5471.937


Recapitulatie baten en lasten per programma De financiële toelichting per programma Overzicht van algemene dekkingsmiddelen