Nieuwe en oplopende taakstellingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de nieuwe, oplopende en aangepaste taakstellingen vanaf 2017. Deze taakstellingen komen voort uit de maatschappelijke takenverkenning 2016-2019. Voor een toelichting op de wijziging wordt naar de inhoudelijke beleidsprogramma’s verwezen. Daarnaast is de structurele ombuigingstaakstelling van € 50.000 voor het Rabotheater heroverwogen en wordt de taakstelling met ingang van 2017 teruggedraaid. De bedragen in de tabel zijn * €1.000.

Nieuwe en oplopende taakstellingen