Economie, Werk en Inkomen 

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator2016 (begroot)2016 (werkelijk)
Subsidiëren en aansturen Bureau Hengelo voor stadspromotie en evenementen 280 evenementen246
Beleid haven, toezicht, handhaving en inning havengelden Geladen: 2.000 kton bulk en 52.000 teu Gelost: 1.200 kton en 52.000 teu Totaal geladen en gelost:3.254.973 kton bulk92.910 teu (containers)
Organiseren markt en kermis120 marktdagen en Lambertuskermis in september104 marktdagen en Lambertuskermis in september
Bedrijven aantrekken en relatiemanagement door accountmanagers7.500 bedrijfscontacten en 420 bedrijfsbezoeken1000 binnengehaalde vacatures door het werkplein7.800 bedrijfscontacten en 420 bedrijfsbezoeken, 1208 binnengehaalde vacatures door het werkplein
Subsidiëren recreatieparken in regionaal verband4 recreatieparken4 recreatieparken
Aantal banen per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar894nnb
Het aantal werkloze jongeren 16- 24 J stand per 31 december147nnb
Netto participatiegraad65,4%nnb
Aantallen uitkeringen WWB, Ioaw en Ioaz stand per 31 december2.5752.416
Schuldbemiddelings-trajecten 1.000562
Aantal huishoudens dat bijzondere bijstand ontvangt1.5613.570
Het percentage kinderen in (p-wet) uitkeringsgezinnen uitgedrukt in totaal aantal kinderen t/m 24j 8,5%8,6%
Aantal verstrekkingen Individuele inkomenstoeslag1.2501.387
Verstrekkingen Sport en Cultuurfonds5.9505.754
Inbestede re-integratietrajecten325229
Aantal SE’s bij de SWB491 SE’s485,8