Programmarealisatie 

Onderwijs en Jeugd

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder Bruggink
Betrokken sector(en):Sociaal
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Katja Boerrigter

De gemeente streeft ernaar om de ontwikkeling van jeugdigen (en volwassenen) te bevorderen en de jeugd te laten opgroeien tot inwoners die zichzelf kunnen redden. Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. Gemeenten zijn nu ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp voor jeugdigen tot 18 jaar. Dat gebeurt naast de huidige taak van het preventieve jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg.

Relevante beleidsnota’s

  • Met Respect… Op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning (2014)
  • Sterk Profiel III
  • De GGD in tijden van verandering (HHM, mei 2015)


21. Opgroeien en ontwikkelen 22. Opvoeden en zorg Prestatie indicatoren Feitenkaarten