Onderwijs en Jeugd 

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator2016 (begroot)2016 (werkelijk)
Contacten ouders met Loes500591 individuele vragen beantwoord van ouders/medeopvoeders uit Hengelo waarvan 71 vragen uit omliggende gemeenten.Loes heeft bijna 2500 ouders bereikt met Loes op school, Loes op de peuterspeelzalen, bezoekers Loescafé en Mammacafé, groepsvoorlichtingen en cursussen.Ruim 600 opvoeders lezen de digitale nieuwsbrief van Loes.We zien een stijging van het aantal Hengelose volgers op Facebook Loes Twente.
Aantal jongeren bereikt met (ambulant) jongerenwerk200In totaal was er met ongeveer 180 jongeren op straat contact (100 in stadsdeel Noord, 60 in stadsdeel Zuid en 20 in stadsdeel Midden).Daarnaast waren de ambulant begeleiders betrokken bij diverse individuele en collectieve activiteiten zoals bij Skillz Crea, Kitchen Kings, het ontbijt café, een groep jongeren uit Eritrea, individuele casuïstiek binnen de Wijkteams, de FCTwenteCup, Skillz Session etc.
Aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp (nieuwe indicaties) (%)1.2502015 hele jaar 1875 trajecten2016 t/m 3e kwartaal 1631 trajecten
Aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel en/of reclassering190 JB48 JR2015: 265 JB trajecten, 64 JR trajecten2016 t/m 3e kwartaal 293 JB trajecten, 73 JR trajecten
Aantal schoolgebouwen5858