Programmarealisatie 

Welzijn en Zorg

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouder Bron
Betrokken sector(en):Sociaal
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Katja Boerrigter

De basis voor de maatschappelijke ondersteuning is de Sociale Visie 2020 (vastgesteld in 2010) en de beleidsnota ‘Met respect… op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning’. Betrokken inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zorgen er samen voor dat (kwetsbare) mensen voor wie het even tegen zit ondersteuning krijgen. Ondersteuning op maat, passend bij wat ze zelf kunnen. We kiezen voor een programmatische aanpak, een manier van werken die helpt om samenhang te bereiken en prioriteiten te stellen.

Relevante beleidsnota’s

  • Sociale Visie Hengelo 2020
  • Beleidsnota “Met respect……….”
  • Vitale Coalities (gezondheidsbeleid 2014)
  • Actieplan mantelzorg
  • Actieplan vrijwilligerswerk


31. Maatschappelijke ondersteuning en geïndiceerde zorg 32. Wijkwerk, welzijn en gezondheidszorg Prestatie indicatoren Feitenkaarten