Welzijn en Zorg 

Prestatie indicatoren

Prestatie indicator2016 (begroot)2016 (werkelijk)
Aantal cliënten huishoudelijke hulp2.800nnb
Aantal Vervoersvoorzieningen4.800nnb
Aantal hulpmiddelen voor mensen met Wmo-indicatie2.050nnb
Aanpassingen in en aan woningen500nnb
Aantal telefoontjes zorgloket bij informeren, adviseren en ondersteunen 15.000nnb
Aantal cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk en Thuisbegeleiding1.050Is onderdeel vd wijkteams geworden. Zie cijfer wijkteams
Aantal cliënten wijkteams 25002457
Aantal cliënten inwoners gebruik makend van maatschappelijke opvang, begeleiding, bemoeizorg en preventieve GGZInloop ggz:OpmaatEsrein/VogelkwartierAc Bij de TorenBemoeizorg40653256060nnb
Aantal wijkwelzijnsvoorzieningen13nnb
Aantal bewonersorganisaties19nnb
Aantal buurtbonnen325 aanvragen, 95 toekenningennnb