Welzijn en Zorg 

Feitenkaarten

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
Feitenkaart 31 : Maatschappelijke ondersteuning en geindiceerde zorg
31ASubsidiëren van maatschappelijke opvang, begeleiding, bemoeizorg en preventieve GGZ.1.011.815
31BHuishoudelijke hulp financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.7.211.7281.825.413
31CVervoersvoorzieningen zoals collectief vraagafhankelijk vervoer financieren voor mensen met een Wmo-indicatie.1.302.213195.094
31DHulpmiddelen verstrekken aan mensen met een Wmo-indicatie.3.150.449
31FBeoordelen en financieren van WMO-begeleiding zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding (dagbesteding en -opvang).11.086.09597.452
31GBeleid maken voor individuele WMO-voorzieningen en het uitvoeren van WMO-indicaties (inclusief medische advisering).2.011.6227.333
Totaal25.773.9232.125.291
Feitenkaart 32 : Wijkwerk, welzijn en gezondheidszorg
32AInformeren, adviseren en ondersteunen van cliënten bij het zorgloket (in samenwerking met wijkteams).1.550.79843.714
32BSubsidiëren van beheer, activiteiten en exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen zoals buurtcentra en speeltuinen.2.790.273627.053
32CInzetten van stadsdeelregisseurs als vaste contactpersonen tussen de gemeente en wijkbewoners en subsidiëren van bewonersparticipatie zoals bewonersorganisaties en buurtbonnen.856.899
32DFinancieren van de GGD voor publieke gezondheidszorg, zoals epidemiologie, gezondheidszorgbevordering en infectieziektenbestrijding.803.1619.100
32ESubsidiëren van Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH), Seniorenplatform en een aantal ouderenbonden.714.838
32FSubsidiëren van het antidiscriminatiebureau Artikel 1.72.788
32GSubsidiëren van het Servicepunt Vrijwilligers.325.649
32HSubsidiëren van de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT).174.42715.000
32ISubsidiëren van activiteiten ter bevordering van de emancipatie van laagopgeleide vrouwen.8.496
32JSubsidiëren van de WMO-clientenraad en gehandicaptenorganisaties.63.345
32KSubsidiëren van algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding.1.005.6470
Totaal8.366.321694.867