Sport en Cultuur 

Feitenkaarten

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
Feitenkaart 41 : Sport
41AStimuleren van sport op scholen, in wijken en in gemeentelijke accomodaties.787.230483.168
41BOndersteunen van sportverenigingen.3.546.4361.646.827
41CHet beheren en onderhouden van sportaccomodaties zoals zwembaden, sportparken en sporthallen.2.522.686382.015
41DSportactiviteiten organiseren en stimuleren op scholen, in wijken en in gemeentelijke sportaccommodaties (Hengelo Sport)416.088415.377
41EOndersteunen van uitvoering van (school)sportactiviteiten (sport- en speluitleen) en evenementen.301.7674.968
41FSubsidiëren van sport voor jeugd en gehandicapten98.455
41GOndersteunen van sportverenigingen32.595
Totaal7.705.2572.932.355
Feitenkaart 42 : Cultuur
42ASubsidiëren van de bibliotheek.2.357.78552.484
42BSubsidiëren van de muziekschool.1.690.444154.140
42CSubsidiëren van CREA/HEIM.886.675
42DSubsidiëren van het Rabotheater.8.352.7386.034.550
42ESubsidiëren van amateurverenigingen.240.4165.000
42FFinanciering kunst- en cultuureducatie op scholen.98.17870.260
42GBeheren en onderhouden gemeentelijk kunstbezit.105.49335.242
42HSubsidiëren van ateliers en beeldende kunst.114.37710.499
42ISubsidiëren van musea en monumenten.51.534
42JSubsidiëren van de lokale omroep.44.650
42KSubsidiëren van diverse culturele activiteiten zoals carillon, 4 mei en Koningsdag.138.827
Totaal14.081.1176.362.174