Programmarealisatie 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouders Bron en Elferink
Betrokken sector(en):Fysiek
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Henk Jan Tromp

De gemeente maakt het mogelijk dat er woningen, kantoren, winkels en bedrijfsruimtes in Hengelo gebouwd en gebruikt kunnen worden. Maar ook dat de infrastructuur aangelegd wordt. Dit draagt bij aan een duurzaam, leefbaar en veilig woon-, werk- en leefklimaat in Hengelo. Wij doen dat in nauwe samenwerking met andere gemeenten, de woningcorporatie Welbions, de huurdersvereniging Ookbions, ondernemers en onderwijsorganisaties in Twente, zodat Twente als geheel daarvan profiteert.

De gemeente richt zich op de vragen van de klanten en is flexibel. Er vindt altijd een afweging plaats tussen het individuele en het algemene belang. Er is aandacht voor de samenhang tussen visie/beleid, strategie/programmering en ontwikkeling. We willen steeds meer samenwerken met de (georganiseerde) burgers, bedrijven en maatschappelijk organisaties.

Relevante beleidsnota’s

 • Meer lezen over Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit? Dit zijn de meest relevante beleidsnota’s:
 • Omgevingsvisie Overijssel (2009)
 • Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente
 • Structuurvisie Hengelo 2030
 • Regionale woonvisie (2015)
 • Woonvisie Hengelo 2016-2026
 • Regionaal verkeers- en vervoersplan
 • Bedrijven en kantorenvisie Netwerkstad (2011)
 • Stadsrandenvisie Netwerkstad Twente (2011)
 • Beleidsnota Cultureel erfgoed 2014-2022
 • Beleidsnota Autoparkeren Hengelo 2008-2012 en de evaluatie parkeerbeleid 2010
 • Beleidsregels voor en ten behoeve van parkeren in de blauwe zones

Hengelo 2016


51. Ruimtelijke ontwikkeling 52. Omgevingsvergunning 53. Bereikbaarheid Prestatie indicatoren Feitenkaarten