Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

52. Omgevingsvergunning

Activiteit: Omgevingsvergunningen verstrekken zoals rond bouw, verontreiniging, brandveiligheid en bomen kappen

Doen

  • Het gebruik van de openbare ruimte verder dereguleren, een voorbeeld vormt de bomenverordening waardoor het kappen van een boom eenvoudiger wordt.
  • Voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Gedaan

  • Een nieuwe bomenverordening is in voorbereiding met een dereguleringsvoorstel.
  • Zie eerdere opmerking bij ‘structuurvisie opstellen’.

Activiteit: Toezicht houden op naleving van omgevingsvergunningen & handhaven

Gedaan

  • De verrichte activiteiten worden separaat gerapporteerd aan het college in het Jaarverslag VTH en daarna aangeboden ter informatie aan de raad.