Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

53. Bereikbaarheid

Activiteit: Beleid maken over verkeer en vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadvies geven.

Doen

 • In het kader van het Actieplan Fietsen zijn we bezig met acties en maatregelen op het gebied van fietsveiligheid, fietsparkeren in de binnenstad en de nog ontbrekende schakels op de Fietssnelweg F35.
 • Werken aan het verbeteren van de veiligheid van de Deurningerstraat.
 • De binnenstad is volgens ons huidige beleid ’autovrij’. Toch rijden veel automobilisten door de binnenstad en parkeren daar met als gevolg overlast en onbegrip bij handhaving. Met de bestuurlijke opdracht Bereikbaarheid en Toegankelijkheid Binnenstad willen we verkeersmaatregelen en oplossingen voor actuele verkeersvraagstukken in de binnenstad uitwerken.
 • De Kuipersdijk reconstrueren, zodat MFA ‘t Berflo, winkelcentrum Berflo en het FBK-stadion toegankelijker worden.

Gedaan

 • Ontwerp tracé F35, Grobbentunnel - Bankastraat tot aan centrumring is opgesteld.
 • Ontwerp tracé F35 Watertorenpark en Watertorenlaan tot aan centrumring is opgesteld.
 • Reconstructie Deurningerstraat gereed met uitzondering van toplaag asfalt.
 • De Haaksbergerstraat is her ingericht om het High Tech Systems Park toegankelijker te maken.
 • Oplevering herinrichting Westtangent (Haaksbergerstraat-Oelerweg-Geerdinksweg)
 • Herinrichting Enschedesestraat als HOV profiel en herinrichting kruising Kuipersdijk
 • Bestuurlijke opdracht Bereikbaarheid en Toegankelijkheid Binnenstad is uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een actieplan met uitvoeringsjaar 2017 en verder.

Activiteit: Beleid maken specifiek over openbaar vervoer (OV) en onderhouden van OV systemen

Doen

 • Maken van een meerjarig vervangingslan voor verkeerstechnische en OV systemen.
 • Aanleggen oostverbinding HOV via de Enschedesestraat

Gedaan

 • 5 verkeersregelinstallaties vervangen, waarvan 3 onderdeel HOV project
 • Oplevering Oost-verbinding HOV Enschedestraat.
 • Concept meerjarig vervangingsplan voor verkeerstechnische en OV systemen is opgesteld.

Activiteit: Beheren en exploiteren van blauwe zones, het betaald parkeergebied en parkeergarage De Beurs

Gedaan

 • Exploitatie betaald parkeren en blauwe zone gerealiseerd met een positief resultaat binnen de begroting
 • Digitalisering voor onder andere parkeervergunning algemeen en bewoners afgerond.
 • Invoering parkeerapp bezoekersontheffingen en parkeervergunning algemeen afgerond.
 • Maatwerk geleverd met betrekking tot parkeren en berijden stadserf voor ondernemers.