Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit 

Feitenkaarten

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
Feitenkaart 51 : Ruimtelijke ontwikkeling
51AStructuurvisie opstellen.295.289
51BRuimtelijke visies en strategieën op planologisch gebied maken en stedebouwkundige plannen ontwerpen. 723.746
51CBestemmingsplannen maken.444.496141.145
51DWoonvisie opstellen gericht op voldoende woningen en een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woningen1.260.1345.391.390
51EBeleid maken en adviseren voor onderhoud van monumenten, archeologie en cultuurhistorie.36.090
51FBasisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de topografische kaart Hengelo en geografische databases beheren en onderhouden en vastgoed- en geo-informatie inwinnen, beheren, analyseren en presenteren 470.26317.153
Totaal3.230.0195.549.687
Feitenkaart 52 : omgevingsvergunningen
52AOmgevingsvergunningen verstrekken zoals rond bouw, verontreiniging, brandveiligheid en bomen kappen.1.780.1611.463.949
52BToezicht houden op naleving van omgevingsvergunningen en handhaven.1.319.78812.500
Totaal3.099.9481.476.449
Feitenkaart 53 : Bereikbaarheid
53ABeleid maken over verkeer en vervoer, verkeersvoorzieningen ontwerpen en verkeersadvies geven.1.153.402275.000
53BBeheren en onderhouden van bebordingen en straatnaamborden.498.72316.874
53CBeleid maken over openbaar vervoer (OV) en onderhouden van OV-systemen.309.45214.062
53DBeheren en exploiteren van blauwe zones, het betaald parkeergebied en parkeergarage De Beurs.1.285.8801.809.724
Totaal3.247.4572.115.660