Beheer Openbare Ruimte en Duurzaamheid 

Feitenkaarten

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
Feitenkaart 61 : Onderhoud openbare ruimte
61AWegen, straten en pleinen onderhouden.5.492.374148.716
61BVerwijderen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte (inclusief straatmeubilair) en bestrijden van gladheid.2.228.5387.688
61CWegen, paden en openbare ruimte voorzien van voldoende licht.779.07969.321
61DBomen en groenvoorziening in de openbare ruimte beheren en onderhouden.5.810.243380.241
61ESubsidiëren van de kinderboerderij.311.915388
61FBeheren en onderhouden van twee begraafplaatsen.959.054535.424
61GGemeentelijke speelvoorzieningen beheren en veilig houden.588.27631.709
61HBeheren en onderhouden van openbare toiletvoorzieningen.79.917
Totaal16.249.3961.173.486
Feitenkaart 62 : Afval, milieu en duurzaamheid
62AOphalen van afval en grondstoffen.2.488.758
62BVerwerken van afval en grondstoffen.4.337.7242.463.847
62CKwijtschelden van afvalstoffenheffing voor minima.446.394
62DExploiteren van het Milieupark.841.275
62EUitvoeren van afvalinspecties door stadstoezicht.332.865
62FAfvalstoffenheffing ontvangen.7.545.207
62GBeleid maken en adviseren over milieu, bodem, geluid en duurzaamheid.2.113.333682.772
62HToezicht houden op milieuregelgeving en uitvoering bodemsaneringen.980.306
62IExploiteren van Warmtenet.6.384.2075.850.635
Totaal17.924.86216.542.4611
Feitenkaart 63 : Riool
63ARiool, grondwater en afvoer van (afgekoppeld) hemelwater beheren.6.894.56868.883
63BBeheren en onderhouden van waterlopen en vijvers.212.389
63CRioolheffing ontvangen.8.225.162
63DKwijtschelden van rioolheffing voor minima.699.207
Totaal7.806.1648.294.045