Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

72. Diensten Publiekszaken

Activiteit: Opmaken van (en verstrekken van afschriften) akten van de burgerlijke stand zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden

Doen

 • Herijken van onze visie op dienstverlening en werken aan de daaruit voortkomende acties.
 • Het KCC krijgt vragen over steeds meer verschillende gemeentelijke producten en diensten. Daarom worden de KCC medewerkers in 2016 extra opgeleid om overal een goed antwoord op te kunnen geven.

Gedaan

 • De kaders voor onze dienstverlening zijn vastgesteld:
 • De burger staat centraal
 • Je gebruikt jouw kennis en waar nodig van collega’s, voor de beste oplossing
 • In jouw oplossing voelt de klant zich gehoord en gerespecteerd
 • Digitaal, tenzij…?
 • De KCC medewerkers zijn in 2016 opgeleid voor gemeentebelastingen en producten van sociale zaken. Het bijhouden van de kennis van de KCC medewerkers heeft voortdurend aandacht.

Activiteit: Woordvoeren voor bestuurders en interne en externe communicatie voeren

Gedaan

 • Uit een onderzoek onder het Hengelo Panel (zomer 2016) over de gemeentelijke communicatie kwam naar voren dat de meerderheid van de respondenten vindt dat de informatie van de gemeente gemakkelijk leesbaar en duidelijk is. Het meest frequent wordt het Hengelo’s weekblad gebruikt als communicatiemiddel. De resultaten laten zien dat de traditionele middelen nog zeer goed scoren. Bijna 60% bekijkt het Gemeentenieuws (de gemiddeld 1,5 pagina met informatie van de gemeente) wekelijks in het Hengelo’s Weekblad.
 • Er is in 2016 naast de traditionele middelen ook sterk ingezet op communicatie via sociale media. Eind 2016 waren er 8.275 twitteraars die de gemeente Hengelo volgden (een stijging van bijna 1000 t.o.v. eind 2015) en zij stuurden 3.688 tweets gericht aan @gemeentehengelo. Ook Facebook kende een forse stijging met eind 2016 1.495 volgers.
 • Mede naar aanleiding van de resultaten van het Hengelo panel zijn in 2016 de voorbereidingen gestart om vanaf januari 2017 ook WhatsApp als communicatiekanaal open te stellen.
 • De gemeentelijke website is in 2016 enigszins aangepast en in totaal hebben ruim 534.000 mensen daar een bezoek aan gebracht (een stijging van maar liefst 120.000 bezoekers ten opzichte van 2015).
 • Ook via ruim 150 persberichten en 50 persgesprekken door het college is met de media, en dus de inwoners, gecommuniceerd.