Bestuur, Veiligheid en Openbare Orde 

Feitenkaarten

ActiviteitOmschrijving activiteitLastenBaten
Feitenkaart 71 : Leefbaarheid en veiligheid
71BFinancieren van de Veiligheidsregio voor brandweertaken en ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises.5.915.515
71CAdviseren van de burgemeester rond alle wettelijke taken op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.532.68427.120
71DBeleid maken en uitvoeren met betrekking tot toezicht en handhaving in de openbare ruimte zoals afhandelen van overlastmeldingen, handhavingsverzoeken en gevonden voorwerpen.1.481.57285.478
71EFinancieren van noodopvang van dieren en destructie van dode dieren.199.727
71FFinancieren van ruiming van conventionele explosieven. 7.536
Totaal8.137.034112.598
Feitenkaart 72 : Diensten Publiekszaken
72AVastleggen, bijhouden en verstrekken van gegevens van inwoners uit de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie verschaffen via KCC en website. Uitvoeren van naturalisatieprocessen.2.376.477
72CVoltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.93.215
72DOpmaken en verstrekken van identiteitsbewijzen (reisdocumenten en rijbewijzen) en akten van de burgerlijke stand zoals bij geboorte, huwelijk en overlijden.690.3391.517.646
72EVerkiezingen organiseren.108.774
72FUitvoeren van de Wet op de Lijkbezorging.47.80017.737
72IAdviseren over, regisseren en uitvoeren van interne en externe communicatie.1.024.006
Totaal4.340.6111.535.383
Feitenkaart 73 : Bestuur en Bedrijfsvoering
73ABedrijfsvoering is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces (overhead).1.140.380
73BDe leden van het college van B&W betalen.1.314.358
73CDe leden van de gemeenteraad betalen.950.1663.087
73DDe gemeenteraad ondersteunen middels griffie en de Rekenkamer.401.070
73EBestuurlijk samenwerken in Netwerkstad, Regio Twente, Euregio en VNG-verband en dit bekostigen.855.510
73FGemeentebrede personele aangelegenheden faciliteren zoals opleidingen, loopbaanadvies, arbo-zaken, werving en selectie, jubilea en afscheid, pensioen, uittreden, arbeidsvoorwaardenwijzigingen en de ondernemingsraad.440.220
Totaal5.101.7043.087