Programmarealisatie 

Financiën

Aanspreekpunt bestuurlijk: Wethouders ten Heuw en Bruggink
Betrokken sector(en):Middelen en Dienstverlening
Aanspreekpunt(en) ambtelijk:Pieter Kistemaker en Martin Fleer

Om het gemeentelijk beleid uit te voeren, hebben we middelen nodig: mensen, geld en grond (‘leu, geld en groond’). We willen deze middelen uiteraard zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. Het grondbedrijf streeft er naar om de doelstellingen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd in het kader van de ruimtelijke ordening.

Het vastgoedbedrijf (VGB) streeft er naar om de doelstellingen te realiseren die de gemeente heeft geformuleerd. Voorbeelden van deze doelstellingen: eigendom centraal bij VGB, verhuur tegen minimaal kostprijs dekkende huur, opdrachtgever van groot onderhoud, adviseren van opdrachtgever bij nieuwbouw en bezuinigen op onroerend goed. Externe subsidies betekenen dat de gemeente minder eigen middelen hoeft in te zetten voor het realiseren van de beleidsdoelen. De gemeente speelt een actieve rol bij het verwerven van externe subsidies.

Relevante beleidsnota’s

  • Nota grondbeleid
  • Grondslagen herzieningen
  • Herzieningen exploitatie opzetten
  • Businessplan vastgoedbedrijf
  • Financiële verordening (2014)
  • Nota investerings- en activeringsbeleid (2017-2095695)
  • Notitie gewenste hoogte algemene reserve (2012)
  • Spelregels voor investeringen (2014)
  • Nota evaluatie reserves en voorzieningen (2016)


81. Grond en Vastgoed 82. Algemene dekkingsmiddelen Prestatie indicatoren Feitenkaarten